איך להיות ביחד…

איך להיות ביחד

לא כמו אבן נשחקת על אבן

מכאיבות, מאבדות צורה, נסחפות בלי כוון, שוקעות בקרקעית

ולא כמו עץ נשען על עץ
חונקים, נופלים, נרקבים לאדמה בוצית
אלא
כמו נר מאיר נר –
 האחד בוער
והשני לא חסר
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s