Monthly Archives: February 2022

Unity without Uniformity – Vayakhel – על אחדות ולא אחידות, פרשת ויקהל / שבת שקלים

השבוע אנחנו קוראים על הנס הכי הכי גדול בתורה! כן, אני מתארת לעצמי שאם אתם קוראים את המשפט הזה, אתם אולי חוזרים בחזרה לכותרת לראות לאיזה פרשה הגעתם… חיבת להיות כאן טעות כלשהי… אחרי הכל, איזה נס כבר יכול להיות … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Golden Women… Torah portion of Ki Tissa

כי תישאי את ראש בני ישראל… פרשת “כי תישא” עמוסה פרטים. היא פותחת בהמשך הקמת המשכן: תחילה תיאור תרומת מחצית השקל שעל כל אחד מבני ישראל להביא (או “להרים”), אחר כך בניית כיור הרחצה לכהנים, הכנת השמן למשיחת כלי המשכן, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I have nothing to wear!! on clothing with the Torah portion of Tetzave – אין לי מה ללבוש! על בגדים ולבוש עם פרשת תצווה

אין לי מה ללבוש! מאז ימי גן עדן אנחנו מתלבטים מה ללבוש. עבור הכהן הגדול בפרשת השבוע, תצוה, מדובר בהפקה לא קטנה עם 8 פריטי בגדים שהוא אמור ללבוש בעת שירותו במשכן ובהמשך, בבית המקדש. I have nothing to wear!! … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

“And I will dwell among them”… ושכנתי בתוכם: פרשת תרומה

רק פרק אחד מוקדש לבריאת העולם, לעומת ארבע (4!) פרשות שונות העוסקות בהיבטים שונים של בניין המשכן, מעין אוהל-בית-כנסת נייד שניתן להקים, לפרק, לקפל, להעמיס על עגלות על פי הצורך, ולקחת למקום הבא. ולמה כך? אולי מפני שבריאת העולם היא … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment