Monthly Archives: March 2022

Eight is just a number? … לפרשת שמיני

פרשת השבוע “שמיני” היא הפרשה היחידה ששמה הוא מספר. בפרשה זו אנחנו קוראים על חנוכת המשכן כאשר אהרון ובניו מתחילים לתפקד ככוהנים והשכינה שוכנת בקודש. בתוך כך, אנחנו גם שומעים על מותם הטראגי של שני בניו הגדולים של אהרון, נדב … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“& the fire… shall be kindled within”…. ואש המזבח תוקד ב

פרשת “צו”… לכאורה נדמה כאילו יש כאן המשך של אותה רשימת קרבנות בדיוק כמו בפרשה הקודמת, אך קריאה איטית תראה לנו שבין שתי הפרשות, מונגשות שתי תפיסות חיים המוצגות לפנינו כבר בפסוקים הפותחים כל פרשה: ספר (ופרשת) ויקרא נפתח בפסוק: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

From Esther’s Journal (the Megillah, chapter 4)

…שוב פורים, ושוב -“גילוי” ו”הסתרה” של סיפור מופלא, ושוב אני חוזרת ל”יומן” הדמיוני של מגילת אסתר, פרק ד’… נשענת על מעקה האבן של המרפסת שלי, ראיתי אותו נעלם ברחובות הצפופים תחתי, ראשו עדיין כפוף מעט, אך צעדו קל יותר כאילו … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Purposeful Calling or a Coincidence? & also, Converting Amalek’s Mom?? ויקרא מול קרה, וגם, לגייר את אמא של עמלק?

ברוכים הבאים לספר “ויקרא”, הספר השלישי מחמשת חומשי התורה! בספר הוראות רבות לגבי הקרבת קרבנות וחוקים שונים. יש בו רק שני קטעים קצרים בעלי גוון סיפורי, וכן, נמצא בו את אחד הפסוקים הידועים ביותר בתורה (“ואהבת לרעך כמוך” (יט:יח). Welcome … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

In All their Journeys…

פרשת פקודי, האחרונה בספר שמות, נפתחת כך: “אֵ֣לֶּה פְקוּדֵ֤י הַמִּשְׁכָּן֙ מִשְׁכַּ֣ן הָעֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר פֻּקַּ֖ד עַל־פִּ֣י מֹשֶׁ֑ה”… (שמות לח:כא). מספר לנו המדרש שמשהסתיימה הבניה, ערך משה חשבון מדוקדק על כל דבר ודבר שנתרם ונכלל במשכן. ומיד נשאלת השאלה, באמת? משה? הרי … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment